Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού - 20 Νοεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

στις 20 Νοεμβρίου του 1989.

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού το

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων διοργανώνουν εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2014.

Με την αφορμή αυτή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τη

Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργανώνει ενημερώσεις και διαγωνισμό δοκιμίου

για τους μαθητές της Γ ́ τάξης Γυμνασίου.

1)Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα Γλωσσική Διδασκαλία και Κοινωνική

και Πολιτική Αγωγή το πρώτο εικοσαήμερο του Οκτωβρίου θα αφιερώσουν μία διδακτική

ώρα, προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές της Γ ́ Γυμνασίου σε θέματα σχετικά με τα

δικαιώματα του παιδιού και να τους προετοιμάσουν για τη σύνταξη του δοκιμίου.

Για την προετοιμασία των μαθητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι σύνδεσμοι:

Συνήγορος του παιδιού: http://www.0-18.gr/

Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF: http://www.unicef.gr/
Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού:

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument

Το χαμόγελο του Παιδιού: http://www.hamogelo.gr/

2) Στη συνέχεια οι μαθητές της Γ ́ Γυμνασίου που επιθυμούν, θα συντάξουν δοκίμιο εκτός

ωρών λειτουργίας του σχολείου. Ως θέμα του δοκιμίου ορίζεται το εξής:

Πολύ συχνά γίνεστε μάρτυρες περιστατικών που βεβαιώνουν ότι καταπατώνται τα

δικαιώματα των παιδιών.

Προκειμένου να συμβάλετε και εσείς στην καταπολέμηση του φαινομένου της

καταπάτησης των δικαιωμάτων των παιδιών, γράψτε μια επιστολή προς τον Πρόεδρο

του ΟΗΕ στην οποία θα παρουσιάσετε:

α) Με ποιες μορφές εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό στη χώρα σας;

β) Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου;

(συνολικά 5-6 παράγραφοι).

Ο Διευθυντής κάθε σχολείου θα ορίσει τριμελή επιτροπή, με μέλη εκπαιδευτικούς που

διδάσκουν τα ανωτέρω μαθήματα, η οποία θα επιλέξει το καλύτερο γραπτό των μαθητών. Το

γραπτό αυτό θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014.

 Σε κάθε Δ/νση Δ.Ε. θα συσταθεί τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς

που διδάσκουν τα ανωτέρω μαθήματα. Η επιτροπή θα επιλέξει το καλύτερο γραπτό, το οποίο

θα αποσταλεί μέχρι 7 Νοεμβρίου 2014 στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων.

Στο μαθητή που συνέταξε το καλύτερο δοκίμιο σε κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης θα

απονεμηθεί αναμνηστικό έπαθλο.

Η βράβευση του μαθητή που συνέταξε το καλύτερο δοκίμιο σε πανελλαδικό επίπεδο θα

πραγματοποιηθεί στην εκδήλωση της 20ης  Νοεμβρίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου